Az ajándékutalvány felhasználása:

 • Az utalvány felhasználása a kiállításától számított fél év (6 hónap), az utalvány megőrzése az utalvány birtokosának felelőssége. Elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszaigénylésére nem jogosít.
 • Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő/birtokos az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
 • Az utalvány vételára nem térhet el a kibocsátási értékétől, melyet a kibocsátó és a vevő együttesen határoz meg.
 • Az utalványt bármely cselekvőképes természetes személy (vevő) megvásárolhatja, bárkire szabadon átruházható.
 • Az utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. A kibocsátó nem vizsgálja az utalvány tulajdonjogát.
 • Az ajándékutalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az értékesítéskor az utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk (kiállítás dátuma, bélyegző, kibocsátó aláírása.)
 • Tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a Mon-Art Dekoráció által készített, készleten lévő, valamint a megrendelt termékek megvásárlására.
 • Felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló a termék ellenértékének (rész) kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja.
 • Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak, amennyiben a megvásárolt áru(k) ellenértéke az utalványon szereplő összeget meghaladja, úgy a vásárló köteles az utalvány értékét meghaladó vételárrészt megfizetni.
 • Az utalvány készpénzre nem váltható, nem minősül készpénznek vagy értékpapírnak.
 • A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.
 • A kibocsátó a birtokában lévő ajándékutalványt bármikor megsemmisítheti.
 • Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.